TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

ĐỔI MỚI - DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN

ntbhuyen@tdu.edu.vn

Lời kêu gọi

                 LĐLĐ THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    

               Số:   06/TB-CĐCSĐHTĐ                                           Cần Thơ, ngày  08  tháng 9 năm 2023 

LỜI KÊU GỌI

(Về việc quyên góp ủng hộ chồng của công đoàn viên Trương Thị Xuân Mai)

 

          Sức khỏe là vốn quý của mỗi con người, ai cũng muốn có một sức khỏe tốt để làm việc, cống hiến cho sự phát triển của đơn vị và xã hội, ai cũng muốn bản thân và những người thân yêu của mình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống; nhưng cuộc sống không phải ai cũng toại nguyện được mong muốn.

          Chồng của công đoàn viên Trương Thị Xuân Mai là ông Hồ Thanh Tân, nhân viên bảo vệ của trường từ năm 2008 đến năm 2016, là một nhân viên nhiệt tình trong công việc, sống hòa đồng với mọi người, được đồng nghiệp tin yêu và quý mến. Tuy nhiên cuộc sống lại không may mắn với chú khi bệnh viện chẩn đoán chú bị khối u não ác tính đã di căn trong phổi, phế quản; hiện tại hoàn cảnh gia đình cô Mai gặp rất nhiều khó khăn: tài chính chỉ phụ thuộc vào nguồn thu nhập tại trường của cô Mai, con trai đang thất nghiệp, chi phí điều trị bệnh khá cao nên gia đình đã xin cho chú về điều trị tại nhà. Hiện tại bệnh tình của chú Hồ Thanh Tân vẫn chưa thuyên giảm.

          Với tinh thần lá lành đùm lá rách và để chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp gánh nặng về vật chất để điều trị bệnh, duy trì cuộc sống cho chồng, Ban chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Đại học Tây Đô kêu gọi, vận động toàn thể công đoàn viên có lòng hảo tâm thể hiện tấm lòng vàng “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân” tham gia quyên góp, ủng hộ kinh phí điều trị bệnh hiểm nghèo cho chú Hồ Thanh Tân.

  • Mức vận động quyên góp: tùy theo lòng hảo tâm của công đoàn viên. Những tình cảm, tấm lòng và sự chia sẻ dù nhiều, dù ít đều rất đáng trân trọng.
  • Thời gian quyên góp: để kịp thời có kinh phí điều trị cho chú Hồ Thanh Tân, công đoàn viên có lòng hảo tâm tham gia ủng hộ đến 11 giờ ngày 11/9/2023 (thứ hai).
  • Hình thức quyên góp: quyên góp bằng tiền mặt cho tổ trưởng công đoàn của đơn vị mình, tổ trưởng công đoàn sẽ gửi lại số tiền được quyên góp cho cô Nguyễn Thị Kim An – Thủ quỹ CĐCS Trường Đại học Tây Đô.

Xin trân trọng cám ơn.

 

Nơi nhận:                                                       TM. BCH CĐCS TRƯỜNG ĐH TÂY ĐÔ

- Các tổ CĐ trực thuộc;                                                                                               CHỦ TỊCH              

- Lưu VT, CĐCS.                                                                                                                                              (Đã ký và đóng dấu)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông