TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

ĐỔI MỚI - DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN

ntbhuyen@tdu.edu.vn

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội công đoàn thành phố Cần Thơ

Chiều 8.8, Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đây là Đại hội điểm Công đoàn các thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải; đại diện lãnh đạo 4 LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội triệu tập 260 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 82.252 đoàn viên Công đoàn TP Cần Thơ.

Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - cho biết, sau thời gian khẩn trương, tích cực chuẩn bị, được sự thống nhất của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố quyết định triệu tập Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo LĐLĐ TP Cần Thơ, Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm triển khai các khâu đột phá để đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023 xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm tới; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa X; bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phiên làm việc đầu tiên, đại hội thực hiện 1 số nội dung như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Điều hành biểu quyết tư cách đại biểu.

Đại hội cũng thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa X trình Đại hội Công đoàn Thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XI.

Trong chiều 8.8, các đại biểu cũng đã chia tổ thảo luận. Ngày mai (09/8), Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ sẽ bước vào ngày làm việc chính thức tại hội trường Thành ủy TP Cần Thơ.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông