Hoạt động

đcs-trường-đại-học-tây-đô-xuất-sắc-đạt-giải-nhất-liên-hoan-văn-nghệ-quần-chúng-cnvc-lao-động-các-cđcs-năm-2016

ĐCS Trường Đại học Tây Đô xuất sắc đạt giải Nhất Liên hoan văn nghệ quần chúng CNVC lao động các CĐCS...Sáng ngày 11/6/2016, tại Trường Đại học Tây Đô đã diễn ra Liên hoan văn nghệ quần chúng công nhân viên chức lao động các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ năm 2016. Đến với Liên hoan, Ban Tổ chức vui mừng đón tiếp ông Ngô...
du-lịch-hè-năm-2016

Du lịch hè năm 2016Nhân kỷ niệm 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2016) và 130 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2016) Công đoàn cơ sở trường Đại học Tây Đô đã tổ chức cho công đoàn viên tham quan, du lịch tại Châu Đốc - Hà Tiên Quốc và...

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CĐCS TRƯỜNG ĐH TÂY ĐÔ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 05/TB-CĐCSĐHTĐ                                             Cần Thơ, ngày       tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tham gia lễ kết nạp Đoàn viên công đoàn năm 2016

          Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô;

Nay, ban chấp hành Công đoàn xin thông báo đến các tổ trưởng tổ công đoàn và những cá nhân (có tên trong danh sách đính kèm) cùng tham dự buổi lễ cụ thể như sau:

-         Thời gian: vào lúc 15 giờ 30 thứ 4, ngày 13 tháng 7 năm 2016.

-         Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy – Trường Đại học Tây Đô

Để buổi lễ diễn ra trang trọng, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn đề nghị các Tổ trưởng công đoàn và các công đoàn viên mới chuẩn bị kết nạp đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin trân trọng thông báo.

                                                 TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                    Trịnh Huề