Hoạt động

đcs-trường-đại-học-tây-đô-xuất-sắc-đạt-giải-nhất-liên-hoan-văn-nghệ-quần-chúng-cnvc-lao-động-các-cđcs-năm-2016

ĐCS Trường Đại học Tây Đô xuất sắc đạt giải Nhất Liên hoan văn nghệ quần chúng CNVC lao động các CĐCS...Sáng ngày 11/6/2016, tại Trường Đại học Tây Đô đã diễn ra Liên hoan văn nghệ quần chúng công nhân viên chức lao động các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ năm 2016. Đến với Liên hoan, Ban Tổ chức vui mừng đón tiếp ông Ngô...
du-lịch-hè-năm-2016

Du lịch hè năm 2016Nhân kỷ niệm 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2016) và 130 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2016) Công đoàn cơ sở trường Đại học Tây Đô đã tổ chức cho công đoàn viên tham quan, du lịch tại Châu Đốc - Hà Tiên Quốc và...

LĐLĐ THÀNH PHỐ CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

Số: 06/TB-CĐCSĐHTĐ                                           Cần Thơ, ngày       tháng     năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tham gia cổ động cho “Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ

thành phố Cần Thơ lần thứ XI, năm 2016

 
   

 

Căn cứ Quyết định về việc bạn hành Quy chế Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ thành phố Cần Thơ lần thứ XI, năm 2016;

Nhằm động viên tinh thần cho các CĐV trực thuộc CĐCS Trường Đại học Tây Đô và các thí sinh thuộc các đơn vị khác tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ. Nay, BCH Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô thông báo đến các tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc thực hiện công tác truyền thông và vận động CĐV tổ mình tham gia cổ động cho hội diễn văn nghệ với thời gian và địa điểm như sau:

* Thời gian: 19h00 ngày 23/7/2016 (thứ bảy).

* Địa điểm: Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ (Khu bãi cát).

Đề nghị các đoàn viên công đoàn thuộc CĐCS Trường Đại học Tây Đô tranh thủ thời gian tham gia cổ động cho hội diễn. Tổ trưởng tổ Công đoàn lập danh sách ít nhất là 05 công đoàn viên (ngoại trừ các công đoàn viên có tham gia biểu diễn) tham gia cổ động cho hội diễn (đây là một trong những tiêu chí xét thi đua cuối năm cho các tổ công đoàn) và nộp lại cho đồng chí Nguyễn Thị Bích Huyền chậm nhất đến 11h ngày 22/7/2016.

Ban chấp hành CĐCS Trường Đại học Tây Đô đề nghị tất cả đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

     TM. BCH CĐCS TRƯỜNG ĐH TÂY ĐÔ

Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH

- Các Tổ CĐ Trường;
- Lưu VPCĐ.