CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0710 3 473 995