CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ-LĐLĐ ngày 14/12/2006 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Công đoàn đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ I (2007-2010) với 05 đồng chí trong Ban chấp hành, đồng chí Trịnh Huề được bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Ở nhiệm kỳ II (2010-2013) ban chấp hành gồm 09 đồng chí, do đồng chí Trịnh Huề giữ chức vụ Chủ tịch. Công đoàn cũng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ III (2013 – 2017) với 11 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành, đồng chí Trịnh Huề giữ chức vụ chủ tịch. Số lượng đoàn viên công đoàn không ngừng gia tăng từ 13 đồng chí (năm 2006) lên 275 đồng chí (năm 2014) và đã thành lập được 12 tổ công đoàn trực thuộc.

hinhcongdoan1
Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ II ra mắt đại hội

Trong suốt những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô và Liên đoàn LĐ TP Cần Thơ, công đoàn đã thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong từng nhiệm kỳ.
Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Đô đã tổ chức nhiều hoạt động, phát huy vai trò đại diện chăm lo quyền lợi cho người lao động, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; tham gia các hoạt động từ thiện, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần giúp Trường Đại học Tây Đô ngày càng phát triển. Công đoàn đã làm tốt vai trò là chỗ dựa vững chắc; sẵn sàng gánh vác, chia sẻ khó khăn với người lao động; động viên, khuyến khích người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
hinhcongdoan2
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ II

Năm năm liền Công đoàn cơ sở trường Đại học Tây Đô đã vinh dự được nhận bằng khen "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc" của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân.
Trong thời gian tới, Công đoàn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; xây dựng CĐCS vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt; xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với tình hình và quá trình phát triển của Trường. Từ đó bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động; góp phần vào sự phát triển và nâng cao hiệu quả đào tạo của Nhà trường.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ II

 ra mắt đại hội